One main folder with subfolders


#1

Ik zou graag een hoofdmap maken met daarin submappen. De submappen wil ik aan verschillende groepen toepassen. Dus 1 hoofdmap. 3 submappen. Submap 1 naar groep 1 submap 2 naar groep 2 en groep 3 map in alle drie de mappen.
Alle gebruikers zien de hoofdmap waarna ze hun zichtbare submap zien. Een beetje het zelfde als windows je met rechten toegang kunt geven tot administratieve mappen voor beperkt aantal collegas. Kan dit??