Ajouter des exclusion sur les EXTRA_FILE

Veuillez remplir les données suivantes:

Indiquez la procédure suivie pour reproduire le problème:
1. Deux dossiers présent sous la racine de Owncloud : Logs et Sessions avec respectivement les logs apache pour cette instance et les CRC des sessions
2. Tenter de faire un update et on obtient le message : "Des fichiers n'ont pas passé la vérification d’intégrité."

Comportement attendu:
J'aimerais pouvoir ajouter ces deux dossiers et leur descendant dans une liste d'exclusion du contrôle d'intégrité.

Comportement actuel:
Impossible de mette à jour ou de supprimer ces 2 dossiers sans devoir refondre le profil apache

Configuration du serveur
Système d'exploitation: Centreon
Serveur web: Apache
Serveur base de données: MySQL
Version de PHP: 5.6
Version d'ownCloud (sur le site d'administration): ownCloud 9.0.4 (stable)
Est-il un mis-à-jour d'une version précédente ou une nouvelle installation?:
ownCloud log (data/owncloud.log): mis-à-jour d'une version précédente

Configuration spécifique (external storage, external authentication, reverse proxy, server-side-encryption):

Vérification d’intégrité du code (pour oC9+):

Technical information
=====================
The following list covers which files have failed the integrity check. Please read
the previous linked documentation to learn more about the errors and how to fix
them.
Results
=======
- core
	- EXTRA_FILE
		- logs/owncloud.loic-laffont.fr-access_log
		- logs/owncloud.loic-laffont.fr-error_log
		- session/sess_i7ctlvnag6osf4f8j18pbcj0f0
		- session/sess_fftmd5p8bm06t8u8tjrid9s6q7
		- session/sess_94rve1lv2rijltrlqtqrd8a7g7
		- session/sess_ni9g7n76vap0jdrso1l5u5sj93
		- session/sess_vlgqaeglphu0einqcic25q4b36
		- session/sess_ioejgu8igc6bf3klttpqoji483
		- session/sess_hvf3eq9irlgbsd057fvisrtks2
		- session/sess_mat1nuoiiqsqll4dfbtsq1ul06
		- session/sess_fncgbppf8ollbouevgas5apkn7
		- session/sess_i96c13qgvk9vp0kfh752ek02i7
		- session/sess_dj39ctshkn0ih1ep9nibo46i15
		- session/sess_tod3j8cnc3ulmuf1an9k6kofk4
		- session/sess_0amatev6q22rpqldjtsvgr89a6
		- session/sess_suu323ik4vod0s4bk5eltul3j7
		- session/sess_93b02kjlhpbnacf1900va3qdh4
		- session/sess_kebtbm52pnoht68sb4cgif6cd3
		- session/sess_tko1hvuhfkrobep4el7811cja2
		- session/sess_8h3db1n48pm3vj09uln9fhnu71
		- session/sess_518tprspnb9nomm5jq5akhnmj5
		- session/sess_6dri5bdldg5096tm87o39i6p35
		- session/sess_qe1v9qk9p8pse6e9pum4rbfpi6
		- session/sess_137bej18ne9e3gvu5mfopdh494
		- session/sess_jf8vcha9kdtonnnu0ogo9j6pr4
		- session/sess_odu1butf18hmfq6uooldnhd9f7
		- session/sess_2hramutkj1bsqc30bt47c3p1k0
		- session/sess_8t3tt0mqqgqh8ulpnjc0jsbl97
		- session/sess_ruh84cecuptlmdhhlgjcstl1g3
		- session/sess_s96eakr29su1u818g8gjf0u9i3
		- session/sess_fqj0hmvqcikcnn2lmlc5k9vv30
		- session/sess_hg7l3fd1rap0fju402rke9ppk1
		- session/sess_g9i08156ofoa97l6eueqbr0g62
		- session/sess_78ja3ceo5kt32992ji62h9t4d6
		- session/sess_5od5u04enlplb8oh09v43aauc2
		- session/sess_gufauu9q93mib2fn0slg5lhso5
		- session/sess_dhpuiv1tp4eadpg902npla84b7
		- session/sess_l2t8bsatkbts3sf8kdqqt3tpt5
		- session/sess_ihe1mo6105vqsdgccce6736hj5
		- session/sess_er5df3f2a58ggkrd1ka6cjkds2
		- session/sess_n25mbsh6gqrut7mnoi3jsjmqo7
		- session/sess_ojpkh89agnlpvguqtthtv6pgj3
		- session/sess_8erugbui14e8hrem1ag67paf95
		- session/sess_m3tspntrgjmk94kl6d69vtdcs3
		- session/sess_9vh29dkq5dfku82e9ob4tja7i5
		- session/sess_uq8q28o4s0n45m6vopn0efpb77
		- session/sess_h6c5q3id2v9jjs4lbq5qles6a2
		- session/sess_rp1panpd7utumktqda0poda221
		- session/sess_hvvecdtqr2uralk31jqghbbqv2
		- session/sess_ln2r97sf4vs16vgsvsdtmeb1l6
		- session/sess_viffvmcgfenuj1sk6q0bpan8n6
		- session/sess_7jgbvqguv6juc50j1mp9op31t5
		- session/sess_2dmaul52dh4rnfsblqpstdt1r1
		- session/sess_1rgq9all6r0ubdea4upijbr9f2
		- session/sess_jtlvbj7g6h2jkb7784jk5v5sq3
		- session/sess_njt988uh3v8p0oj4tsif2orbh3
		- session/sess_3pgeqivv6lapm910jnvfdg9m55
		- session/sess_h2sr8ghakaokl182l62ah34vt6
		- session/sess_fd2sgpitb6oflafa1mqedor425
		- session/sess_e531abh472elolqvp2icp7i291
		- session/sess_qkq86utrk3456ru2n7ivg6a6n7
		- session/sess_1b98fcpao2n6d9c829e1d6jur5
		- session/sess_vpn6te22j5brrgijkug007ud00
		- session/sess_0nar02vrre8kguvevaec5fmst0
		- session/sess_h7tdq2t2ui4bluoef2l7saj981
		- session/sess_5i2fln0djusrmjgh7978k8at24
		- session/sess_kd3pp8jtt26gj1n6ltpt5ulse3
		- session/sess_cio40citipitqgul6a1dqi8go3
		- session/sess_28oq8r6sv0mntkbpo8tj9pmn03
		- session/sess_8fhddsrs6n90nr4if3p613dbm7
		- session/sess_k5bo28lb1b1tj5jpmlhhfefb73
		- session/sess_39fujptf5fbi31q57pi115f5q0
		- session/sess_080g3sabkoav729tot8vvk0c22
		- session/sess_5ppv5j5k43i5928cf1ej57m3p5
		- session/sess_hggloseclc7daeqdt6d8cli6i1
		- session/sess_323oiqa3nqbgllrk8hk6dcflb4
		- session/sess_2nc6nlsf98pof87rt58nhf1bu4
		- session/sess_jtn81u42j9g7os4lmgebfm9qv6
		- session/sess_6rgjcg65h4depkrvrgt722vhm7
		- session/sess_ftp38j03ih9ql52t2adjnn6955
		- session/sess_72ucfbm0bd6i9gkn1lkat8h4e5
		- session/sess_aa0lqg7qngmcpbbsbtm2qsf8f3
		- session/sess_7rvtg0sc9qp4kbeqcgnld74o20
		- session/sess_7rt286gs0v31amiufajnjo4r76
		- session/sess_7bnt0gv23uj1t1jcmpeenc4bv2
		- session/sess_qgvpg1etjikktialskctulomv4
		- session/sess_sd67g0iaaggtartoo3j81jqij5
		- session/sess_3gtmk6bghu4t902eupn3tmbe27
		- session/sess_2qt96ju515q5n0t1ssdfa39qa0
		- session/sess_tshj0oegsmjdmdjetlmoufpqu6
		- session/sess_u5qq8tb97uggi9f8obprqbij21
		- session/sess_h9vhafv1aubfeplnjgnfpe2iu4
		- session/sess_j86ecq94trkm71snf1tgelhnm3
		- session/sess_rca2gdb4apaf0n5e78gqda3mf1
		- session/sess_evv5g1g85epf5ddrm2de2a9g00
		- session/sess_9i0b8lq3rthsaph67sfofhb2v0
		- session/sess_4h6tm2jouuudarkm3f0e38l0k0
		- session/sess_qocp15e2p0orujm67tgftodh55
		- session/sess_n1ep0kd9k2aj3oufk8u8ctkiq6
		- session/sess_k6i0h2r3aq1gqia9d98ns557l6
		- session/sess_j4715l51u7obfbdgkakef8jbl5
		- session/sess_iutth7n4t053ptcqo30vjl7kf4
		- session/sess_o5c5bhmk46bhbcbn2jav0jubv1
		- session/sess_7ko0c0q7o8rme89k9nvra7m8b4
		- session/sess_j1ouqa8k59lq4sb9i89brv4b54
		- session/sess_fbp4i0qki7vntb3vq4irfd5eu4
		- session/sess_4qng63nj2orutf1viu37dd3272
		- session/sess_aejsfu9cr140pec956mc27run6
		- session/sess_4vfaskumfml9uekr5vv9hhagt7
		- session/sess_cq390qtdt081jnhf2t5me0ks25
		- session/sess_6clpdui3ofsjt5teogs36giqv1
		- session/sess_gbpucri4vljfdaupn6bbdgg237
		- session/sess_a3ea9h93u95frpeu0kbdgfnl06
		- session/sess_0bm59sngdg3nj26ilb0m9uil82
		- session/sess_nkppvukodtp94jalev2e6s3a17
		- session/sess_jnffk2902j3prlr6jttmhoov97
		- session/sess_l66do9b6g96nutlt78i6n1k5d6
		- session/sess_kiqlqftpv17avrvroelqk42025
		- session/sess_pp8fkmfaquvjmmcf2b1c0g6b66
		- session/sess_pkthok9erviomeql5snj0urv52
		- session/sess_2vmdpkpu9pu1q9gkgecsntr613
		- session/sess_mlf58a6pbns0to6scg7mqhts55
		- session/sess_ni1tsgr66e8hnq2dn4piab0la0
		- session/sess_kmpridkdo27njvrc1fh3mppvb6
		- session/sess_vb7gcajkot6ajpqlu7952baok6
		- session/sess_o3063rvt17lhpoo6iq3etpk096
		- session/sess_b5npaqceqbbs1nuqfodget6a85
		- session/sess_iobpn01k5r068amdgm6led1a57
		- session/sess_esnh34dlt3rpp43ihebu613372
		- session/sess_mmvvr7noni1nnvkklgka6nhrv0
		- session/sess_08fh142qefv6m4rog8hp3bd815
		- session/sess_8p2le0m3p11lfkj6icmu8tbdp2
		- session/sess_838hsbihnaciorgidhd5c3mv20
		- session/sess_fa2iuv6cn9pfquq65bquicmh26
		- session/sess_1dfler198god2fi4ifa9mm7v46
		- session/sess_o5oaal5jqlal9kagbqegqncgr5
		- session/sess_p3s0ghsetnd556k03qk7l5idi3
		- session/sess_61hqc3cr2phh4r3nn8nko7vql0
		- session/sess_qeoncppuclmrdg7ukng2muh4e3
		- session/sess_voj6b67k2fpn7bme17pjn94bv6
		- session/sess_d1l5uhes2ni00a8v1fs33egvp1
		- session/sess_oqj0ij6js1feu3v48967u47n62
		- session/sess_gtari0pnriesgnqocq5llmd582
		- session/sess_ljag9dhqmdltg4cifj3m93l463
		- session/sess_jjk2o14pvrbbhj8kd2o80gfii4
		- session/sess_1g63n3irpdos478rllgbho7rd6
		- session/sess_higeqm0gkpt0td4sv3aaj9ctm4
		- session/sess_548altikikt9imkuihan2hsbb7
		- session/sess_k1pibj696p5i3v5dvpr4a90kg3
		- session/sess_iblp9l3o0ub8rdifft7tubf483
		- session/sess_r9f9m1ke0vt3vppditbjos67g4
		- session/sess_qkvbe7jhbck0dta0eornr31er0
		- session/sess_u7tqdoa3a3dsrf2rdc5pqgtab1
		- session/sess_i4egrc7e3keg6ahcbbog9snlv1
		- session/sess_f8rg06kggp9604i8t91s3jj476
		- session/sess_07a6ck23sk3bh12epb8pp4ttm6
		- session/sess_ra7gpeo89gkv7jmpjjqqo48sd4
		- session/sess_h3ri4u1n3ifa63q98ja2qgu8h3
		- session/sess_n2ga09r6ejklp72l71prl1d5u0
		- session/sess_pganvet5l4pa9sa8ts6vge47g6
		- session/sess_1eks0dh7qvslngcgdueq5erf04
		- session/sess_mqf6a4p71jeffn58b67ngvd102
		- session/sess_665cd6mqlganlevhh9psdsgbn3
		- session/sess_5pnahcmfash3sth92l6vuo1me3
		- session/sess_9hm5tlljalils4qr36mhgu9tk7
		- session/sess_pa07tdp94887p6730upgpf5300
		- session/sess_6tb0ep5bm8pqq379cob4k5kfm0
		- session/sess_1jlbeaka30g9id13tedfcdlqi2
		- session/sess_i1m3e8nufj6s9rc9mr2cvuvgh5
		- session/sess_0r7169u3nvfm9oeqv21uuipi43
		- session/sess_cpl6o0utp3197gskj5umk1im47
		- session/sess_stfkae7lqo7mplpr8jrg09iuh4
		- session/sess_68v4pjqf2b8j26sqesn34400m4
		- session/sess_8k3c209a8ttr50pnjoelaatle4
		- session/sess_91j7mu9j91ughpqag4pjk27oh5
		- session/sess_f32l64ilt69lndeaaekml2gba3
		- session/sess_vrhnbn0mcg9vaalf1ofgcr3i45
		- session/sess_bos3f97pbh731vnhhhibgeaql1
		- session/sess_35j1ogvq07pnsggodq7tgmrb77
		- session/sess_42g2d9igbm03tnr7d3bmlsbbc1
		- session/sess_m92punqtssuqef4e8i5of5kqd6
		- session/sess_1j6055e1gom48tra0oi3spiqi0
		- session/sess_pbdnibaia8fe5u99nhjn45gk43
		- session/sess_lb032e2lptomeh761pur1rmjg6
		- session/sess_kqds3rgrugltr8qljq2ikb8ei6
		- session/sess_1gjj433hbefr4b0j3qlsnvsom6
		- session/sess_gjcl93l9a2qcp57afn1e0062h7
		- session/sess_c3nh5qlgnov5ahc3krscvghmg3
		- session/sess_4446bi05b2ojh0h5ocq1kr3vh1
		- session/sess_vrd18eep2qr9k5ebngomgjg9s1
		- session/sess_f84gq8jvbp8oragdlp2mf1tve1
		- session/sess_63s6ib47er05klktlgq8sv1he0
		- session/sess_3f95fhaik19o94t6mic2ncfvk6
		- session/sess_srbe3plpd3qar0ovhkbrmq8m16
		- session/sess_m3esm2uf2d4vbc8dmjkroln194
		- session/sess_128vopegkgpeilarkeju0e57i2
		- session/sess_bnmh5shhn5ouuo919445787ev7
		- session/sess_v4qq0hopd3b7e280hrjpdkld76
		- session/sess_7flude2t9lg1lcem8phljkruu6
		- session/sess_dj00990q4ji00kdh10cu04l0i6
		- session/sess_mnqi46udbuqd3mml845i7us202
		- session/sess_tt9re8mged8sl8urn19crd5l13
		- session/sess_1nvh5mk1oe8jgq3h4vgcfujbs7
		- session/sess_6ld7mjsoft8dr0kcbpp9679et0
		- session/sess_jq0ruq6aof21hjub8op9mo7l91
		- session/sess_bprp6lnm5o7qc5iqgfpshhoqv6
		- session/sess_rjadttbodc3gsfvka2dd8lu1r0
		- session/sess_37l0igasp7ukifvjlsqvhgkpi4
		- session/sess_h6286g4cftnnhqqj4fcj4m0ga0
		- session/sess_eiq8sv5hvo375a7nnrcnqk43k1
		- session/sess_2dc4gk7k7mgjnn4gssi6hjeqc0
		- session/sess_noaq9audnq6vst5cap9qh6gqu3
		- session/sess_6e0apvni6ql3kvooq60gc2dkv3
		- session/sess_d9llviq3fvmd3ejd0uo86c8jf4
		- session/sess_005751p350o0etld6qpi03v9b4
		- session/sess_1min8uaifm2sdjqbbdbodf2b91
		- session/sess_jd0qrldtlmblrpat6tg513m752
		- session/sess_s71jt9bqmggp5jsv76f6s01bb4
		- session/sess_c17rosm4c0nga4bsc4a1d3lvk0
		- session/sess_j11118prrprc3co9g50ru2ilv1
		- session/sess_jp4rip8ql1ke2rfgia6s6gprc5
		- session/sess_fut8m2v3m3o1b8hr4eil6bqvr3
		- session/sess_bqcbrikdscssqpaj0hc4f3ipo7
		- session/sess_j28eilqejlpe73n4la1ad6mtc3
		- session/sess_kb8pik2ngkfclcknd3hfsqkqp0
		- session/sess_an2prp40tgja9cbsi07jia7ut0
		- session/sess_m9cuddcnlhv71t64jir6gmh3n5
		- session/sess_kvrjm2t2dujd70m8dvfvgcktj7
		- session/sess_t0mkv97cfgn9u0k2p58n3ajmi6
		- session/sess_aarlcob74pd0fhjv7r31f4k6i5
		- session/sess_7b8bsvsh309q1hshqgb9rbces1
		- session/sess_irrvifi2urueb2s3isjmg8alo0
		- session/sess_tkl8v42b54iirj4dgscelbad17
		- session/sess_mphjiiiv9e50lrlhumn2u86pl3
		- session/sess_0889lf1m5so0gesdaf8pveq8d7
		- session/sess_nl5m86edl5ccaevscaps92j0b0
		- session/sess_rr12r2g6dqnnltin6vm5uq5v20
		- session/sess_rlfj4k4t11l1gsi06lhjvn5t37
		- session/sess_l9ij841fmuuuq40j2hturiba32
		- session/sess_d79jn71jl95pq41c23dvf16d81
		- session/sess_m66vbgluj4c86l6duc4h1scd67
		- session/sess_sjv5kd8ki915r22j25i0ujk3j6
		- session/sess_8135sh3odudoc25lc3pojsm6n7
		- session/sess_5k4li3ejo85tuqobogubgctjh7
		- session/sess_c5f164d448135s4gbvfedsblr2
		- session/sess_ca4hoohf2cp3jkrsdmcolal3d4
		- session/sess_c66bj4bj0qccfru8q1p10qk3u7
		- session/sess_2fnmopcrr3o381mhedkee14aq5
		- session/sess_9qqtnae61vmn8m57l3dqtcrcn2
		- session/sess_4g1qfqnmp863o4ht49ms8f31k3
		- session/sess_7aohkh4tjrd763kd3ga4thjfe0
		- session/sess_jr6bfd2rse7t2a3qijaubt69n6
		- session/sess_1ki4o51gs201296fadnfs2c1m7
		- session/sess_ei0g6g2t7d9dhsrsaul01a92q3
		- session/sess_3nndd72q2dbb3dd4ihvfu08u17
		- session/sess_2qqtudnknsjl7jf74203cqsta2
		- session/sess_e0ps99kcoa7fmdinn17qrh3dq3
		- session/sess_8tp8h9ihthsig7ko2bi7lq7142
		- session/sess_gktn1hpb1hr8aa2e77il163m87
		- session/sess_rf4adfu2tspc3sh3msinmnisq0
		- session/sess_7269u9iqs3ar7i3p61mjv0jqv4
		- session/sess_572v685ie2dcp7i8orfhcob835
		- session/sess_fg8jjdtetbq1adur3chkeggj52
		- session/sess_glg1s6mbj5ppi091r5mteh4274
		- session/sess_dkvgcnqh505qv7hbdd9trjp637
		- session/sess_8b8e3e9kjopr89b13bpg7o82e4
		- session/sess_d0henlpn0a1pbhq5gbt2kb8br0
		- session/sess_ga96donb8n8lofluel37c958m3
		- session/sess_hilrmvhnsk1p7sem0t9bq21kj3
		- session/sess_oc05er0volf542rnj6n25uail6
		- session/sess_9bldgccfakj4vk3ln5a44npuo4
		- session/sess_uctarr1kk6cnn31sdb3h60ai61
		- session/sess_3ekdds7s7et4l6uvbgk80ra8c4
		- session/sess_mp0dem0m8fd15i9l2sef9m8g92
		- session/sess_705d1akrk3bruf03ltcpp14n10
		- session/sess_65a10p3shaa4a4pjvusanrpns5
		- session/sess_q1jek78hdqe2g15grtkt7soii6
		- session/sess_4vg5ij0t0l0r8t0vmo2jblnps0
		- session/sess_obp6n5mgt1es27fnp05too0350
		- session/sess_6fqph9mucclg4qriddpcjlrcc7
		- session/sess_tborov17n0tg88qf7bktbmoi07
		- session/sess_92j0bvsno7kpceo7f7o2ej48l1
		- session/sess_sng5sp463qu6i85l9j5em3gfi2
		- session/sess_kivthr73984roirj3dd6fp5fs7
		- session/sess_istfhvq7vqvd2vrc8aeoutq7g6
		- session/sess_fqqtom5c18icq6clsssnl8qm92
		- session/sess_qi3sv6bcdrh8qkrtlkav7dpeb1
		- session/sess_ffqc25rfn2chudu2s21cttocq1
		- session/sess_0af1hc9s0dpo7c0as25lgidis6
		- session/sess_1opfl43nrje4qlmhh5dkfhfog2
		- session/sess_3mtlffcknbrtvj23a53dmgcp13
		- session/sess_icmcajjs8j9r45f19pdb70bgq6
		- session/sess_vf5smp8hviq57u7a0d1nl5bc23
		- session/sess_naemmbo8eu7ehrf4roivb5mbn5
		- session/sess_odfubcdu14c575vs1kb1sknbr6
		- session/sess_cr6dqdqnucmeftsi120qmtjju5
		- session/sess_hqcdm57h3jh5cr9sk95l250h54
		- session/sess_f0mofevt0274pvta2j7p9sbf91
		- session/sess_el6pu46rmin7mfvqmk208qgfo7
		- session/sess_0unsen520p0fb1cfp8fnq6i3i2
		- session/sess_fmjr9s7n10u5lphqelgabins47
		- session/sess_91e70n2rh8tpgdnep827ed7p43
		- session/sess_oc2q3m16lqjpfj7ksvq5kps116
		- session/sess_daornljnh9vth7mkbjc160oc72
		- session/sess_fc9pklc2mhq820jvv1aoaftcp4
		- session/sess_kt0i6e9f2c4dc3mr5rsdkio2h6
		- session/sess_i9dn0s50gjc5nfliorb5ocprj4
		- session/sess_3g36kftf3jaiibkqabberccaj3
		- session/sess_k6lav9n81fmuoruj3t4ri47vg0
		- session/sess_46hrj0fnqsfbrl149aa370dq81
		- session/sess_oovg07mraevuu7ie4os459ndu3
		- session/sess_jlciril999m9bn5olgc68bl6o3
		- session/sess_cl6fofq1lsiep4lagosflbfcg6
		- session/sess_1n5g8k0p5ie31amiebnrbam916
		- session/sess_lf3ls1rk6ns4tnrlcssgctlqp0
		- session/sess_b2nhhdulp0k9iehbmdvsh202n7
		- session/sess_spsjq5avig60qpudfgjhlfvq73
		- session/sess_l1ho56t19qvmv9eig8p3b45ed0
		- session/sess_c8u3uos76t2b5mkfk7st9q4g75
		- session/sess_rdq22mrbsuhvmeilcqt6smtf01
		- session/sess_10hu470af63k1fhhpt1pbtj8e7
		- session/sess_pr2usofsjto8mhe0gic30jjst2
		- session/sess_ih49s2danplul6k9a8n3ob9j87
		- session/sess_qu9moamp8al4uv58ej441vlp01
		- session/sess_1ua17c3ltl91qpindhm9rv08o5
		- session/sess_bmalunql56a57o942lsb7r6b01
		- session/sess_g2ld5qaeht4vdaubcafpajbfl2
		- session/sess_79ni0gkaa8rmlemd3f9su3d0j0
		- session/sess_mqr5h1b8dfthl6maci5f3gm7s6
		- session/sess_hkpqjt8mlhs87feehsq8dcj7k7
		- session/sess_22mmfe1e5nksnb033ri6p1n4h3
		- session/sess_rqrv9noeoai7e6q1rl32v7bnj2
		- session/sess_pkgqd3jpmmmkmps4a5il1gnb00
		- session/sess_8qtcbmaqfrrsogvnah5amrleh6
		- session/sess_r498acqcuq68s57q620u5n6c55
		- session/sess_56ohf60j09uesr3qdnfkuvf0h5
		- session/sess_bp3i0rhgufpeaergmpg7h61sj2
		- session/sess_m2spm2ougi7tc8rs7vm2k1tbq7
		- session/sess_32su6d52et453eqkahkka0m826
		- session/sess_k7opfejpv9qeaqvvoebu6iud82
		- session/sess_3jps7446iemnklq6jl1pasp2p4
		- session/sess_t5svpk02pprb29iqcrfh8bcli3
		- session/sess_j5otar2iddmkbdu9mdfaat86l1
		- session/sess_91gj15lnks36dcnls7ce0gsfa2
		- session/sess_op5fc2r9f0hlc9bl3std7ii1c3
		- session/sess_12hp0frufc7hcufb0u9ga55v01
		- session/sess_tqjlbqf23lk79p1g8lc9vf11r5
		- session/sess_3i5mn7eeiqc90ir6j5jre67d61
		- session/sess_1sciqmbsg6uv9vof3jq1s3vev3
		- session/sess_t2agcl9l35v5p5t5hn59o5agl6
		- session/sess_1qoglgbg787kb5b5j0dgku6qa7
		- session/sess_i6v3dfmh09imsp8c9u7alv51t7
		- session/sess_04r2ugbosn3n7i9g1i4gul7tm0
		- session/sess_crde1ra45b9oscpvonvap6u2i3
		- session/sess_1qqdv8l90qer3uomqlf2cl6ka1
		- session/sess_7ke0qvp85a1ar60jds5od5oct6
		- session/sess_k44usv459ih05j9squc6aj0if3
		- session/sess_n711cejivu5fvo4vrie7m623c5
		- session/sess_uirk48450rarj5d3k84pne2bi5
		- session/sess_94a1pjdns615pah18u3d1cn4e1
		- session/sess_dchmprjt8cb51gd1pnue7j5st1
		- session/sess_shb79231nh1jd7a2brroosdtq4
		- session/sess_7e70ndt2uso4jokfktshvdkbm7
		- session/sess_2ffc1phovlbd5f2m2k3402pnb3
		- session/sess_4ek6aouq6a0a9ib0ccluoff464
		- session/sess_446eb1tdo4bo59n5qd7pq0c451
		- session/sess_o26r46poqsdik1gq0urmqm82d5
		- session/sess_laf9vvip1hdu1tetjooaca0hv1
		- session/sess_2ncfuiigp793c1bdra479brmq3
		- session/sess_d3phbsan9hjoae7c2t0io6bnu4
		- session/sess_14gcauq1n3vrvnlqvcd65iqeg1
		- session/sess_qik3qn1e9q6mkovdfvfnnll5n3
		- session/sess_eg33k16ndd84vabj7of943lqr1
Raw output
==========
Array
(
  [core] => Array
    (
      [EXTRA_FILE] => Array
        (
          [logs/owncloud.loic-laffont.fr-access_log] => Array
            (
              [expected] => 
              [current] => 321e12fe0abc88bac6242d26b37eddbf5f82fd0a061811ceb495ba9b52a2e9a492bc933d959e0eb4dc0d8229adf961c10bad5ac1fc3daf17da862efd717da61c
            )
          [logs/owncloud.loic-laffont.fr-error_log] => Array
          (
            [expected] => 
            [current] => f9e89fd4873e4f8f69d09cf5cfd5cf2d1722bb24659b6bab37356c93f321d7db15d078f9fc95102284e365393e8765a1e561fd04a472b9ed8ba0dc22f47ddda3
          )

        [session/sess_i7ctlvnag6osf4f8j18pbcj0f0] => Array
          (
            [expected] => 
            [current] => f62ebb49311ca10993202198a4d48b353faf421c37a43737686d4ec0f8b5fd6eb19dae6c4fb03136ca08c7a6916fef2c1bccf1d0427cdd2d3871acb99110b056
          )

        [session/sess_fftmd5p8bm06t8u8tjrid9s6q7] => Array
          (
            [expected] => 
            [current] => 2040f37a8ab4968271f91c4650127ef56d169a68999ffe3d90db21b98a67738bb4965f9f3141a655b869609504f29b5346da8301453ac95093eee251f3ee183b
          )

        [session/sess_94rve1lv2rijltrlqtqrd8a7g7] => Array
          (
            [expected] => 
            [current] => 44779dc0d736506b95e6816a851d64757c726e3b6e8741a5f03bf81a42d9e36513d0ec030fe3bc2ee745cd7fd125094bd75f6cbae63ed2b895fc64d092fef02c
          )
[...] 
          [session/sess_qik3qn1e9q6mkovdfvfnnll5n3] => Array
          (
            [expected] => 
            [current] => 3b33d1b4b934272d4e7a34b776828dad2eac9ba91c4798e9fc90520e5a5cd375e34bb6b6fca471950b58a8912c0b5c8155def3c1a3b17c9c366d77415edafad9
          )

        [session/sess_eg33k16ndd84vabj7of943lqr1] => Array
          (
            [expected] => 
            [current] => fb87b127f5c4461741f0311ff6ed011985a8b89139b146c8f8875d8437f9f582d1f32c56131c024c360f810354fa116923664a51c30c800197dc9664a91695d3
          )

      )

  )
)

En ce moment, il n'y a pas d'options pour définir des exceptions. ownCloud même fonctionne avec les erreur. Si tu penses, c'est une fonction à avoir, il faut demander cette option sur http://github.com/owncloud/core/issues

Bonjour et merci pour ta réponse,

Je suis d'accord sur le fait que ownCloud 9.0.4 (stable) fonctionne encore à ce jour, mais pas les updates (9.1.3).
Pour mettre à jour il me faut donc supprimer l'installation actuelle et installer la dernière version.

Je vais suivre ton conseil sur les Issues car l'ensemble de nos instances web on cette configuration de logs et de session à la racine.

A+