Howto link groups to a folder

Bestaat er een mogelijkheid folders aan groepen te linken? Zodat verschillende groepen niet bij elkaars bestanden kunnen. Ik kan daarover niets in de helpfiles vinden.